Skip to content

Db Major Chord for Ukulele

Db Major Ukulele Chord - Version 1
Db Major Ukulele Chord - Version 2
Db Major Ukulele Chord - Version 3
Db Major Ukulele Chord - Version 4

About Db Major

Chord Name Db Major
Chord Symbol Db
Alternate Symbols DbM, Dbmaj, DbΔ
Spelling Db, F, Ab