Skip to content

Ab Major Chord for Guitar

Ab Major Guitar Chord - Version 1
Ab Major Guitar Chord - Version 2
Ab Major Guitar Chord - Version 3
Ab Major Guitar Chord - Version 4
Ab Major Guitar Chord - Version 5

About Ab Major

Chord Name Ab Major
Chord Symbol Ab
Alternate Symbols AbM, Abmaj, AbΔ
Spelling Ab, C, Eb